Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti