Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indholdsfortegnelse
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Figuroversigt
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabelliste
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendiks
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordliste
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti