Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti