Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti