Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti