Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti