Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti