Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti