Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti