Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti