Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti