Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Sisällysluettelo
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Kuvaluettelo
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Taulukkoluettelo
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Liitteet
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Sanaluettelo
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Hakemisto
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti