Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhaltsverzeichnis
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Abbildungsverzeichnis
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenverzeichnis
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anhang
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossar
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Literaturverzeichnis
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti