Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhaltsverzeichnis
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Abbildungsverzeichnis
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenverzeichnis
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anhang
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossar
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Literaturverzeichnis
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti