Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhaltsverzeichnis
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Abbildungsverzeichnis
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenverzeichnis
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anhang
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossar
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Literaturverzeichnis
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti