Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhaltsverzeichnis
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Abbildungsverzeichnis
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenverzeichnis
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anhang
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossar
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Literaturverzeichnis
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti