Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhaltsverzeichnis
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Abbildungsverzeichnis
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenverzeichnis
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anhang
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossar
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Literaturverzeichnis
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti