Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhaltsverzeichnis
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Abbildungsverzeichnis
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenverzeichnis
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anhang
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossar
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Literaturverzeichnis
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti