Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhaltsverzeichnis
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Abbildungsverzeichnis
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenverzeichnis
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anhang
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossar
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Literaturverzeichnis
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti