Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Innehållsförteckning
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista av figurer
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellförteckning
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordlista
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti