Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Innehållsförteckning
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista av figurer
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellförteckning
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordlista
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti