Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Innehållsförteckning
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista av figurer
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellförteckning
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordlista
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti