Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Innehållsförteckning
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista av figurer
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellförteckning
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordlista
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti