Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Innehållsförteckning
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista av figurer
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellförteckning
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordlista
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti