Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Innehållsförteckning
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista av figurer
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellförteckning
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordlista
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti