Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Innehållsförteckning
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista av figurer
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellförteckning
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordlista
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti