Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Innehållsförteckning
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista av figurer
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellförteckning
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordlista
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti