Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Innehållsförteckning
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista av figurer
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellförteckning
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Ordlista
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografi
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti