Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti