Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti