Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti