Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti