Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti