Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti