Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti