Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti