Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti