Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti