Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti