Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti