Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti