Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti