Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
Sisällysluettelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
Kuvaluettelo
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
Taulukkoluettelo
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
Liitteet
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
Sanaluettelo
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Hakemisto
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti