Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti