Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti