Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti