Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti