Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti