Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti