Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table des matières
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Liste des figures
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Liste des tables
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Annexe
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossaire
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliographie
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti